Winkelmand

Disclaimer

Chair Plaza besteedt veel tijd en zorg aan de informatie die zij aanbiedt op haar website. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Chair Plaza wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie.

Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.chairplaza.nl komen toe aan Chair Plaza en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Logo’s, namen en beeldmerken zijn eigendom van Chair Plaza. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Chair Plaza zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. 

De e-mails die door Chair Plaza worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Aan de naar jou toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Chair Plaza garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails (of andere elektronische berichten) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze berichten.

Chair Plaza garandeert niet dat de op of via www.chairplaza.nl aangeboden content inbreuk maakt op rechten van derden. Indien je van mening bent dat op of via de www.chairplaza.nl aangeboden content inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij om contact met ons op te nemen.